ทุกคนเคยสังเกตุกันบ้างไหมว่าจะมีสิ่งของรอบตัวเราที่บางอย่างเวลาที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเราใช้งานมันได้อย่างเป็นธรรมชาติมันต้องใช้งานแบบนี้แน่ๆ แต่กับของบางอย่างก็ทำให้เรางงว่ามันใช้ยังไง สร้างความสับสนให้เราและอาจสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับเราได้

ง่ายๆเลยก็คือ อันที่ดีก็คงจะต้องเป็นอันที่เราใช้งานแล้วรู้สึกประทับใจ ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติลื่นปื๊ด ส่วนอันที่ไม่ดีก็คงจะเป็นอันที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่างง มันทำให้เรารู้สึกไม่แฮปปี้เวลาที่เราใช้งานและไม่ลื่นไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติ
อยากให้ผู้อ่านลองตามดูสิในชีวิตประจำวันของเราเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับสิ่งของรอบตัวแบบไหนกันบ้าง…

แนะนำตัวก่อนเนอะ
เราชื่อ มีน :D ฝึกงานอยู่ Department of User Experience

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

| ก้าวแรกของการติดต่อฝึกงาน

ด้วยความที่เราสนใจอยากฝึกงานกับ JOOX แต่หาข้อมูลทั้งใน Internet และเว็ปต่างๆแล้วไม่มีรายละเอียดเลยว่ารับเด็กฝึกงาน เราเลยสืบค้นไปเรื่อยๆ แล้วไปเจอว่า

JOOX เป็นโปรดักส์ของ Tencent

เราก็ตะลึงว่า เฮ้ย!! บริษัทนี้เรารู้จัก นอกจากโปรดักส์เกม PUBG เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของ JOOX และ Sanook! ด้วย เลยทำให้เรามีความสนใจที่จะฝึกงานกับบริษัทนี้มากๆๆๆ เลยตัดสินใจสืบหาข้อมูล ผลสุดท้ายก็คือ……

Nichapath Peankarn

:D

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store